Handelns villkor

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 116-117

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd småstenshandel och äventyrad handel.”1

Enligt de lärde krävs följande krav för att en handel ska vara giltig:

1 – Varan ska vara känd.

2 – Priset ska vara känt.

3 – Försäljaren och köparen ska vara myndiga. Med andra ord ska de vara könsmogna, sinnesfriska och förnuftiga. Ett köp av ett barn eller en oförnuftig människa är bedrägligt och skadligt.

4 – Tidsfristen ska vara känd. Om varan eller pengarna betalas ut i för- eller efterskott, måste tidsfristen vara känd. Okänd tidsfrist gör handeln till äventyrad.

1Muslim (1513), at-Tirmidhî (1230), an-Nasâ’î (4518), Abû Dâwûd (3376), Ibn Mâdjah (2194) och Ahmad (7363).