Handel på moskégården

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Âdâb-ul-Muftî wal-Mustaftî

Fråga: Vad är domen för handeln som äger rum på moskéns gård?

Svar: Det är inte tillåtet så länge handeln sker inom moskéns väggar, oavsett om den sker under moskéns tak eller innanför moskéns gård som tillhör moskén. Även det är moské. Det är inte tillåtet med handel däri.