Handel över internet

Fråga: Vad är domen för att köpa och sälja på internet? Varan ses på nätet och de båda parterna kommer överens om priset. Efter det skickar den ene pengar medan den andre skickar varan. Får man göra så om det handlar om guld och silver?

Svar: Gällande guld och silver, nej. Allting annat kan vara tillåtet. Det kan diskuteras. Jag läste Imâm an-Nawawîs ord i ”al-Madjmû´”. Det verkar som att han tillåter handel på avstånd. Det är dock inte tillåtet när det kommer till guld och silver. Det måste ske i en gemensam sittning där handeln träder i kraft.