Handel och lån skall bevittnas

Enligt de lärda är det rekommenderat att en handel sker i vittnens närvaro. Allâh (subhânah) sade:

وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

”När ni köper och säljer, låt det ske i vittnens närvaro.”1

Vad som bevisar att det inte är obligatoriskt är att profeten handlade flera gånger utan vittnens närvaro. Det är alltså Sunnah och rekommenderat att en handel bevittnas så att rättigheterna bevaras. Det bidrar också med att köparens och säljarens rättigheter bevaras och framför allt om det rör sig om ett lån. Ett lån kan ju glömmas bort. Att det skrivs ned och bevittnas gör att rättigheterna bevaras bättre.

12:282