Handel med vilseledande böcker

Det är inte tillåtet att sälja böcker om otro, ty de är tomma på tillåten nytta. Faktum är att det är obligatoriskt att förgöra dem. Detsamma gäller böcker om astrologi, magi, filosofi och liknande böcker som består av förbjudna lögner. Det är alltså förbjudet att sälja dem på grund av att de inte består av tillåten nytta – och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.