Handel med tobak och bildklädda kläder och blöjor

Fråga: Vad är domen för att sälja tobak och bildklädda kläder? Är dess inkomst lovlig eller olovlig?

Svar: Det är inte tillåtet att sälja tobak därför att tobak är förbjuden. När Allâh förbjuder en sak, är det även förbjudet att handla med den. Likaså är tobakshandeln ett samarbete om synd och fientlighet.

Det är inte heller tillåtet att sälja kläder som består av hela bilder. Handeln leder till att de brukas, och det är förbjudet. Men om kläderna består endast av ansikten så är de inte förbjudna.

Detsamma gäller bildklädda blöjor. Det är inte förbjudet att handla med dem eftersom bilderna kan inte bli mer nedvärderade än så då de sitter på orenheter.