Handel med rovdjur

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Vad är domen för aphandel?

Svar: Det är förbjudet. Det är förbjudet att handla med apor, hundar och rovdjur. Allt det är förbjudet.