Handel med radioapparater

Fråga: Vad är domen för att köpa och sälja radioapparater?

Svar: Det är tillåtet liksom alla andra tillåtna föremål. Det enda undantaget är att man säljer dem till någon man vet kommer att använda dem för att lyssna på musik och dylikt.