Handel med perserkatter

Fråga: Det finns människor som köper perserkatter. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att handla med hundar eller katter. Det är inte tillåtet att handla med dem.