Handel med otillåtet kött

Ur: Telefonintervju från Sverige med Sheikh Muhammad ibn
Sâlih al-’Uthaymîn.

Fråga 3:

Vad är domen för en muslim som handlar med detta kött av
den andra kategorin [1] som är harâm enligt er i detta land [2] , dvs. vad är domen för en muslim att handla
med detta kött av dem [3]
och till dem, dvs. köpa det av dem och sälja det till dem, vad är domen
för det?

Svar 3:

All lovprisan tillhör världarnas Herre och böner och välsignelser
över vår profet Muhammad hans familj och Följeslagare och de som följer
dem i godhet fram till domedagen.

Vad som är känt är att bokens folks slakt, som inte är tillåtet,
är dött. Det har fastställts av profeten (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam)
att han förbjöd värdet av det döda. Han (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam)
sade:

”Om Allâh förbjöd något
förbjöd Han dess värde.”

Såsom det inte är tillåtet för oss att handla med alkohol
som de dricker, likaså är det inte tillåtet för oss att handla med kött
som de anser tillåtet medan det är harâm.

Det är till exempel inte tillåtet att handla med griskött
och inte med dött kött och liknande.

Fråga 4:

Många muslimer och ickemuslimer har upprättat slakterier
i detta land enligt det islamiska tillvägagångssättet, men det har talats
mycket om deras sanningsenlighet och deras tillförlit och den enskilde
muslimen kan inte följa och kontrollera dessa företag för det är mycket
svårt. Vilken är den fullständiga grundregeln ni sätter och som muslimen
i dess ljus kan begränsa sin ställning gentemot köttet, det kött vilket
det står på att de slaktats enligt det islamiska tillvägagångssättet.
Vilken är den allmänna grundregeln för att handskas med denna situation
som den enskilde muslimen inte kan känna till detaljer om?

Svar 4:

Vad som är känt är att den otrognes nyhet inte tas emot.
Och att en fâsiqs [4] nyhet måste man fastställa sig om, enligt Allâhs
(ta’âlâ) uttal:

”Troende! Om en upproriskt syndfull kommer till er med en
upplysning, försök då reda ut (vad som är sanning)” [5] .

Beträffande den otrognes upplysning så tas den inte emot
för han har ingen rättvisa. I synnerhet om han är anklagad och ljuger
i det han påstår att det är halâl för muslimerna. Detta är ursprunget.

Om man dock finner en otrogen som är förträfflig som vi
vet inte ljuger, vilket bevisas av att han har kött som det står på att
det är enligt det islamiska tillvägagångssättet och andra kött där det
inte står så. Då bevisar det att han är ärlig i sitt påstående. Här säger
vi att det inte finns några invändningar för muslimen att äta av dessa
kött, vilka det står på att de är enligt det islamiska tillvägagångssättet.

Fråga 5:

Ärade sheikh, det finns muslimer som upprättat islamiska
slakterier, men det har talats mycket om dem av de andra muslimerna, som
misstänksamheter, anklagelser och beskyllningar om att de fuskar. Vanligtvis
kan inte en person nå deras verklighet och det är svårt att bege sig till
dessa företag och se vad som sker där.

Svar 5:

Om vi vet att de är muslimer i allmänhet så är det ursprungliga
att deras slakt är korrekt ända tills vi nås av det som motsäger sig detta.
Uttal mellan företag är inte accepterat eftersom varje företag vill att
det andra ska förlora särskilt om det är bättre än dem i köttets renlighet
och dess sort. Då människorna vänder sig till dem kommer det att bli en
reaktion av de andra företagen även om de är islamiska. För det är väldigt
beklagligt att många av dagens muslimer inte bryr sig om något annat än
att samla pengar, vare sig det är halâl eller harâm. Detta är bland de
största problemen. Profeten (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) sade:

” Sannerligen är Allâh God och accepterar inget annat än
gott och Allâh beordrade de troende med det Han beordrade sändebuden.”

Han (ta’âlâ) sade:

”Sändebuden! Ät av de goda sakerna och gör goda gärningar.”

Och Allâh (ta’âlâ) sade:

”Ät av de goda ting som Vi har skänkt er och tacka Allâh.”

Och han (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) nämnde mannen som
reser långt, rufsig och dammig. Han sträcker händerna mot himlen (och
säger): ”Min Herre, min Herre. Men hans mat är harâm och hans kläder är
harâm och han blev matad med harâm. Så hur ska denne besvaras.”

Därför tas inte företagens bevittnelser mot varandra emot
om de arbetar inom samma bransch. För de kan vilja avse att skapa förvirring
om det andra företaget så att människorna ska vända sig till det företag
som börjat rikta misstankar, enligt vår åsikt.


[1] Se ”Ibn ‘Uthaymîn svarar
på frågor om kött och slakt: Del 1 – Slaktande av kött i Sverige.”

[2] I Sverige.

[3] Dvs. av icke-muslimerna.

[4] Upproriskt syndfull.

[5] 49:6.