Handel med kors och davidsstjärnor

Fråga: Vad är domen för att handla med davidsstjärnor och kors?

Svar: Det är inte tillåtet att handla med varor och produktioner som bär på otrons symboler och kännetecken som kors, davidsstjärnor och liknande. Det är varken tillåtet att köpa det eller att sälja det.