Handel med kopierade märkesvaror

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (355)

Fråga: Det finns äkta märkesvaror och det finns falska märkesvaror. Är det tillåtet att handla med dessa falska varor baserat på att de är äkta?

Svar: Naturligtvis är det inte tillåtet. Allt som innebär bedrägeri är förbjudet.

Fråga: Om försäljaren klargör att de är falska?

Svar: Då är det tillåtet. Men det finns en sak jag undrar över. Anses denna kopia vara stulen?

Frågeställare: Ja i och med att företaget inte tillåter denna kopiering.

al-Albânî: Det är det jag undrar. Detta är självfallet inte tillåtet samt att det är ett samarbete om synder.