Handel med katt och hund

Abûz-Zubayr sade:

””Jag frågade Djâbir om att sälja katt och hund. Han sade: ””Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det.”””

Rapporterad av Muslim och an-Nasâ’î som lade till “”…förutom jakthund”.”

Abûz-Zubayr är Muhammad bin Muslim al-Makkî, Tâbi´î. Han har rapporterat mycket från Djâbir bin ´Abdillâh.

Ja, det är bekräftat att det är tillåtet att skaffa jakthund utan att köparens handlingar reduceras. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Den som skaffar en annan hund än en jakthund, blir av med två väldiga berg av handlingar för varje dag.”” [1]

Det har sagts att det rör sig om en sådan mängd om dagen och en om natten.

Det har sagts att det reducerar ens obligatoriska och frivilliga handlingar.

Ibn Mas´ûds hadîth om att det är förbjudet att sälja hund är överensstämd, medan Muslim är ensam om att rapportera förbudet i att sälja katter. Grunden i ett förbud är att det är Harâm. Majoriteten är enad om att det är förbjudet att sälja hundar helt och hållet. Vad gäller katter, råder det oenighet bland dem. Abû Hurayrah, Mudjâhid och Tâwûs anser det vara förbjudet att sälja katter medan majoriteten anser det enbart vara föraktfullt, vilket motsätter sig hadîthens uppenbara betydelse.

Vad gäller åsikten att hadîthen är svag, avvisas den genom att den befinner sig i Muslim och andra. Och vad gäller åsikten som säger att endast Hammâd bin Salamah har rapporterat den från Abûz-Zubayr, är även den avvisad, ty Muslim rapporterade den från Ma´qal bin ´Abdillâh från Abûz-Zubayr. Dessa två är pålitliga och har rapporterat från Abûz-Zubayr som också är pålitlig.

[1] al-Bukhârî (5163) och Muslim (1575).