Handel med husdjur

Fråga: Vad är domen för att handla med husdjur som katter och fåglar?

Svar: Det är inte tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd katthandel. Alltså är det inte tillåtet med katt- och hundhandel.