Handel med guldringar för män

Fråga: Vad är domen för att handla med guldringar för män?

Svar: Det är inte tillåtet att sälja guldringar för män om de är ämnade för personligt bruk. Att köparna inte är muslimer rättfärdigar inte handlingen. De befinner sig i muslimska länder varför de endast får handla enligt föreskriftens ramar. Samma argument kommer från dem som säljer alkohol till otrogna. Ty det är förbjudet för män att ha på sig guldringar.