Handel med gräshoppor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade att värdelösa saker inte får säljas och nämnde insekter som exempel. Är det tillåtet att handla med gräshoppor?

Svar: Gräshoppor är ätbara:

Två självdöda djur och två blod har förlovats åt oss. De två självdöda djuren är gräshoppan och fisken, och de två blod är mjälten och levern.”1

Om det inte är tillåtet att handla med fisk är det inte heller tillåtet att handla med gräshoppor. Det är tillåtet att handla med gräshoppor eftersom de är ätbara och lovliga.

1Ahmad (5690) och Ibn Mâdjah (3314).