Handel efter fredagsbönens bönekall

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/411)

581 – Jag frågade min fader om köparen efter fredagsbönens bönekall. Han svarade:

Om han säljer eller köper efter att solen lämnat zenit, är handeln usel.”

Min fader fick frågan om handeln är ogiltig. Han svarade:

Ja.”