Hanafiyyah är Ahl-us-Sunnah

Fråga: Vad säger ni om den som säger att Murdji’ah al-Fuqahâ’ är innovatörer och att det är en villfarelse att säga att de tillhör Ahl-us-Sunnah?

Svar: Han säger så för att han saknar kunskap om innovatörer och villfarelse. Han är en stackare. Vill han säga att Hanafiyyah är innovatörer? Vill han säga att de inte är Ahl-us-Sunnah? Vem är det som tar ut Hanafiyyah från Ahl-us-Sunnah? Det är en okunnig människas ord.