Hanafî och Salafî

Ibn Hibbân sade:

Ibrâhîm bin Yûsuf visade Irdjâ’ men dolde Sunnah. Jag hörde Ahmad bin Muhammad säga: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd al-Fû´î säga:

Jag svor vid Allâh att inte skriva ned från någon annan än den som säger att tron består av tal och handling. Jag berättade det för Ibrâhîm bin Yûsuf som sade: ”Skriv ned från mig då, jag anser att tron består av tal och handling.”

Han tillhörde Hanafiyyahs imamer.

Muhammad bin Muhammad bin as-Siddîq sade: Jag hörde honom säga:

Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den som säger att den är skapad är otrogen. Den som förhåller sig passivt är Djahmî.”