Han vill sitta med alla och inte höra varningar för innovatörer

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

Fråga: Vissa säger att de vill sitta med alla muslimer och inte höra varningar för individer om att de är innovatörer. Är den tankegången sund?

Svar: Den tankegången är inte sund – den är rentav dålig. Salaf varnade för sittningar med innovatörer. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”Om du ser människor ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen; och om Djävulen skulle få dig att glömma, stanna då inte i sådana ogudaktiga människors sällskap, då du påmint dig.”1

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا

“Den Dag då den orättfärdige biter sig i handen och ropar: “Om jag ändå hade följt sändebudets väg! Nu är jag förlorad! Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen! Han ledde mig på avvägar, när Påminnelsen redan hade nått mig.” Djävulen leder människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Du är med den du älskar.”3

Personen har sin väns religion; låt därför var och en titta vem han har som vän.”4

Det rättfärdiga umgänget är som en parfymförsäljare. Om du inte får något från honom får du i alla fall känna hans doft. Det dåliga umgänget är som en smed. Om du inte bränns av hans eld får du i alla fall hans gnistor på dig.”5

Det finns många liknande hadither. Det är inte tillåtet att sitta med innovatörer. Abû Qilâbah sade om dem:

Sitt inte med dem och blanda er inte med dem. Jag fruktar att de dränker er i sin villfarelse och för er bakom ljuset inom mycket som ni kände till.”6

Två sektanhängare kom in till Muhammad bin Sîrîn och sade:

”Abû Bakr! Låt oss nämna en hadîth för dig.” Han sade: ”Nej.” De sade: ”Låt oss läsa upp en vers ur Allâhs skrift för dig.” Han sade: ”Nej. Antingen går ni iväg från mig eller också gör jag det.” När de hade gått ut sade vissa människor: ”Abû Bakr! Vad hade hänt dig om de hade läst upp en vers ur Allâhs skrift för dig?” Han svarade: ”Jag fruktade att de skulle läsa upp en vers och förvränga den så att det fastnar i mitt hjärta.”7

I regel förbjöd Salaf – följeslagarna och efterföljarna – sittningar med Ahl-ul-Bid´a. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Qadariyyah, som också är Ahl-ul-Bid´a:

Qadariyyah är detta samfunds zoroastrier. Om de blir sjuka, ska ni inte besöka dem. Om de dör, ska ni inte medverka på deras begravning.”8

Det finns som sagt många hadither och texter i sakfrågan. Att vilja sitta med alla muslimer är alltså inte korrekt. [oklart ljud] kärlek till de bästa muslimerna, och den sjunker i takt med att en individ syndar eller innoverar.

16:68

225:27-29

3al-Adab al-Mufrad (352).

4Abû Dâwûd (4833), at-Tirmidhî (2378) och Ahmad (8398). God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4833)”.

5Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, sid. 99

6al-Lâlakâ’î (1/134), al-Bid´a wan-Nahî ´anhâ (55) och al-I´tisâm (1/172).

7ad-Dârimî (411).

8Abû Dâwûd (4691). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4691).