Han varnar för al-Albânî

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

Fråga: Vad råder ni personen som förtalar och varnar för Shaykh al-Albânî? Hur ska vi förhålla oss till den mannen?

Svar: Det är högst märkligt att man varnar för Shaykh al-Albânî, en man som tjänade Sunnah och ägnade sitt liv åt att läsa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther, granska dem och klargöra vad som är autentiskt och vad som inte är det. Tvärtom ska man be för honom, hylla honom och dra nytta av hans kunskap. Idag kan en person som är sysselsatt med hadîther inte låta bli att referera till två personer: Hâfidh Ibn Hadjar och Shaykh al-Albânî. Den nytta som uppnås från Ibn Hadjars och al-Albânîs hadîthrelaterade kunskaper är väldig. Den som varnar för al-Albânî varnar för kunskap om sanningen och Sunnah. Det Shaykh al-Albânî gjorde för Hadîth är en enastående tjänst och en fulländad omsorg gentemot Sunnah och hur den ska praktiseras och anammas av studenter. Han förtjänar hyllning och bön.