Han valde fängelse framför synd

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, s. 409

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

“Han sade: “Herre! Hellre går jag i fängelse än jag gör det som dessa kvinnor vill locka mig att göra; men om Du inte befriar mig ur deras snaror kan det hända att jag ger efter för dem och blir en av de okunniga.”1

Detta bevisar att Yûsuf (´alayhis-salâm) valde fängelse framför synd. Sådär ska en slav vara ifall han prövas med att välja mellan synd och jordiskt straff – han ska välja jordiskt straff framför synd som leder till ett hårt straff i såväl jordelivet som i efterlivet. Därför hör det till trons kännetecken att den troende “hatar att återvända till otron liksom han hatar att bli kastad i Elden”2.

112:33

2al-Bukhârî (16).