Han tillhör ej Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 389

Beträffande Djamâ´at-ut-Tablîgh, så låter de både bli att påbjuda rätt och förbjuda orätt och till och med avguderi. De är blandade. Det går inte att dra alla över en kam. Måhända finns det en Sunnî bland dem som inte begriper metodiken eller saknar kunskap om Djamâ´at-ut-Tablîghs metodik varför han ursäktas. Deras metodik är dock inte Ahl-us-Sunnahs metodik. Den som efterlever deras metodik tillhör inte Ahl-us-Sunnah. Om inte några frågor om böcker hade kommit på tal, skulle jag nämnt dem och dem som klargör deras metodiks osundhet.