Han tänker endast på äktenskap

Författare: Imâm al-Husayn bin
Mas´ûd al-Baghawî
Källa: Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/442)
Dâr-ul-Ma´rifah, 1423/2002
publicerad
12.01.2010

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَمْ
يَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلَى
مَا آتَاهُمُ
اللّهُ مِن فَضْلِهِ
فَقَدْ آتَيْنَآ
آلَ إِبْرَاهِيمَ
الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُم
مُّلْكًا عَظِيمًا

”Kanske avundas de
andra det som Allâh i Sin nåd har skänkt dem? Ja, vi har skänkt Ibrâhîms
efterkommande skrift och visdom och Vi har gett dem ett stort rike.” [1]

”Kanske avundas de…” –
Det vill säga att judarna avundas människorna. Qatâdah sade:

”Med ”de andra” menas araberna.
Judarna avundades dem för att Allâh hade skänkt araberna profetkallet
och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Det har också sagts att
”de andra” är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare.
Ibn ´Abbâs, al-Hasan, Mudjâhid och andra sade:

”Med ”de andra” menas endast
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

De avundades honom för de kvinnor
Allâh hade tillåtit honom. De sade:

”Han tänker endast på äktenskap.”

Detta är betydelsen av:

مَا
آتَاهُمُ اللّهُ
مِن فَضْلِهِ

”… det som Allâh
i Sin nåd har skänkt dem.”

Det har också sagts att
det handlar om profetkallet och att det är vad som avses med den omnämnda
nåden i versen.

”Ja, vi har sänkt Ibrâhîms
efterkommande skrift och visdom…”
– Med ”Ibrâhîms efterkommande” menas
Dâwûd (David) och Sulaymân (Salomon). Skrift betyder uppenbarelse,
och visdom betyder profetkall.

”Vi har gett dem ett stort
rike”
– Den som tolkade nåden med många kvinnor tolkade
det stora riket med Dâwûds och Sulaymâns många kvinnor. Sulaymân
hade tusen kvinnor, trehundra fria och sjuhundra slavinnor, och Dâwûd
hade etthundra kvinnor medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) då endast hade nio stycken. När han påpekade det till
dem, blev de tysta.


[1] 4:54.