Han stod på två båglängders avstånd från profeten

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/7)

De som påstår att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Allâh (´azza wa djall) argumenterar med Hans ord:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

”… därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”1

Det vill säga att Allâh gjorde det. al-Bayhaqî sade:

”Däremot är ´Â’ishahs, Ibn Mas´ûds och Abû Hurayrahs tolkning om att versen gör gällande att profeten såg Djibrîl (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) mer korrekt.”

al-Bayhaqîs (rahimahullâh) åsikt i sakfrågan är korrekt. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Såg du din Herre?” Han sade: ”Det var ett ljus; hur skall jag se Honom.”2

I en annan rapportering står det:

”Jag såg ett ljus.”3

Alltså syftar versen:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

”… därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”

på Djibrîl (´alayhis-salâm), vilket har bekräftats hos al-Bukhârî och Muslim via De troendes moder ´Â’ishah och Ibn Mas´ûd samt hos Muslim allena via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhum). Det är inte känt att någon följeslagare tyckte annorlunda kring denna vers.

153:8-9

2Muslim (178).

3Muslim (178).