Han som sprider tvivel avslöjar sig själv

Fråga: Efter att ni har fått reda på at-Tahhâns svindleri, kan man då säga att han är en innovatör? Vissa säger att man inte kan säga det förrän han får reda på sanningen eftersom han citerar bara adh-Dhahabî, Ibn Hadjar och andra. Så om ni skall säga att han är innovatör så måste ni även säga att dem han citerar är innovatörer, säger de. Vad säger ni om det?

Svar: Fråga dem om de anser att han är lärd eller olärd? Om de säger att han är olärd, då är han det. Och om de säger att han är lärd, så är han en person som sprider tvivel. Det bevisar att han följer sin lust och bifogar religionen obehöriga saker och ting. Därav tvivlar jag inte på att han är en vilseledande innovatör och svindlare.

Jag befarar att han som säger detta är själv berättigad till kritik. Han är kanske från al-Ikhwân al-Muslimûn eller föreningarna som döljer sin sektanda, inte föreningarna som är fria från sektanda och som bistår med moskébygge, tar hand om faderlösa barn och gräver brunnar. Det där är bra ehuru det är bättre att inte ha någon förening för det motivet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmuntrade folk till välgörenhet endast vid behov.

Mannen är tvivelsutan en innovatör. Idag har de lärda inget värde längre. Varför frågar de inte Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî eller Shaykh al-´Abbâd om at-Tahhân är en innovatör eller inte? De skall fråga de lärda vilkas tänk inte har förorenats av sektanda och avvikande politik.