Han som inte ber är otrogen

Fråga: Hamnar personen som dyrkar endast Allâh utan att be i paradiset?

Svar: Nej. Han som inte ber är otrogen. Han är inte muslim. ´Abdullâh bin Shaqîq sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen annan utebliven handling än bönen vara otro.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som då lämnar den har hädat.”

Han som inte ber är inte muslim. Även om han vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, så annullerar han denna trosbekännelse.