Han som är ovanför himlen benådar de barmhärtiga

925 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) benådar de barmhärtiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

al-Khiraqî autentiserade den och Ibn Hadjar ansåg den vara stark eftersom han var tyst om den i ”Fath-ul-Bârî”1.

Kuriosa:

Ordenفي السماء betyder ovanför himlen liksom Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

”Säg: ”Färdas på jorden och se hur Han har inlett skapandet!”2

Hadîthen är en av många som bevisar att Allâh är ovanför alla skapelser. Hâfidh adh-Dhahabî skrev boken ”al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr” kring det ämnet. Jag är snart klar med dess förkortning. Jag har lagt dit ett förord, visat hadîthernas källor och dömt dem samt tagit bort alla svaga rapporteringar i den.

110/440.

229:20