Han skrev Abu Hanifahs ”al-´Âlim wal-Muta´allim”

Berättarkedjan består också av en underlig och komisk detalj som verkligen intygar att den är påhittad, fabricerad och sammansatt:

Abû Muqâtil, som återberättar boken från Abû Hanîfah, dog ju 208, det vill säga nästan 60 år efter sin lärare Abû Hanîfahs död. Mannen som återberättar den från Abû Muqâtil är al-Hasan bin Sâlih som dog 169, det vill säga 40 år innan sin lärare Abû Muqâtils död. Alltså hörde Abû Muqâtil boken från Abû Hanîfah och levde sedan 60 år till och den ende som hörde den från honom var al-Hasan som dog 40 år innan honom. Med andra ord dog hans lärare 60 år innan honom och hans elev 40 år innan honom. Under hela den här tiden var det nämligen bara al-Hasan bin Sâlih som hade hört boken från honom.

Därefter hörde den okände Muhammad bin Yazîd boken från al-Hasan bin Sâlih som dog 169. Muhammad bin Yazîd bevarade boken och väntade nästan ett och ett halvt århundrade innan han återberättade den till Abû Muhammad al-Hârithî som dog 345. Hur är det rimligt?

Det verkar som att senare Hanafiyyah insåg denna stora brist varpå de hittade på en ny berättarkedja till boken1. I den nya berättarkedjan är det Muhammad bin Muqâtil ar-Râzî som återberättar den från Abû Mutî´ al-Balkhî som återberättar från Abû Muqâtil as-Samarqandî från Abû Hanîfah. Emellertid har både ar-Râzîs och al-Balkhîs tillstånd nämnts – de var anklagade för påhittning och lögn. Lägg till det att även Abû Muqâtil var påhittare. Med andra ord har de bara gjort bokens berättarkedja än mörkare. Det klargör ytterligare att Imâm Abû Hanîfah har ingenting att göra med denna bok. Boken är alltså påhittad, fabricerad och falskt tillskriven den väldige imamen. Således sade Hâfidh as-Sulaymânî om Abû Muqâtil:

Författaren till boken ”al-´Âlim wal-Muta´allim”.”2

Så citerade Ibn Hadjar honom och gav honom medhåll.

1Se al-Kawtharîs förord till ”al-´Âlim wal-Muta´allim”, sid. 5.

2Lisân-ul-Mîzân (2/323).