Han skall förbjuda alla

Fråga: Får flickans förmyndare förbjuda henne att resa utan Mahram?

Svar: Klart. Han skall förbjuda sin dotter, syster, moder och alla andra kvinnor som han är Mahram till att resa utan Mahram.