Han ska sitta återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be liksom ni har sett mig be.”1

Till synes inkluderar hadîthen återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة) varför vissa lärde konstaterade att den är Sunnah i alla fall. Andra dementerade den domen till fullo. Åter andra sade att återhämtningssittningen är skonsammare för den som behöver den till följd av förslagsvis knävärk, övervikt, sjukdom och ålderdom. Andra ska inte göra det. Den sista åsikten är den måttliga och delas av Ibn Qudâmah i ”al-Mughnî” och Ibn-ul-Qayyim i ”Zâd-ul-Ma´âd”. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling tyder på det, ty Mâlik bin al-Huwayrith berättade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stödde sig på händerna när han skulle resa sig – och bara den behövande tar stöd.

Lägg till det att Mâlik bin al-Huwayrith anlände år 9 då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått upp i vikt och behövde pausa. Därför är den tredje och detaljerade åsikten den mest övervägande.

1al-Bukhârî (631).