Han ska leda bön i alla fall

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/150-151)

al-Bukhârî sade:

50 – Kapitel om slavens och den frisläpptes ledarskap

´Â’ishah leddes i bön av sin slav Dhakwân som läste ur Mushaf, horbarn, beduiner och minderåriga pojkar utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Låt den som kan mest Allâhs skrift leda folket i bönen.”1

´Â’ishah leddes i bön av sin slav Dhakwân som läste ur Mushaf, det vill säga innantill. Rapporteringen bevisar två saker:

1 – Slavar får leda bön, vilket al-Bukhârî (rahimahullâh) anvisade.

2 – Det är tillåtet för imamen att läsa innantill ur Mushaf.

Dessutom är horbarnets ledarskap i bön giltigt till följd av generaliseringen i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi ´alayhi wa sallam) ord:

Låt den som kan mest Allâhs skrift leda folket i bönen.”

Samma sak gäller beduinen om han kan mer av Qur’ânen än vad stadsbon gör. Han ska inte förhindras från att vara imam i bönen bara för att han är beduin.

1Muslim (673).