Han rev sönder profetens brev

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/192)

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) bekrigade de elddyrkande perserna och erövrade deras land. Därmed hade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetia gått i uppfyllelse då han sade:

När Khusrov dör, finns ingen mer Khusrov. Och när kejsaren dör, finns ingen mer kejsare. Vid Honom i Vars hand min själ ligger! Ni kommer att skänka deras skatter för Allâhs (´azza wa djall) sak!”1

Detta sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter att ha skickat ett sändebud med ett brev till Khusrov, persernas kung. På samma sätt hade han skickat brev till kristna kungar som kejsaren och Muqawqis. De kristna kungarna visade respekt för breven och vördnad varför deras kungadömen förblev. Persernas kung däremot rev sönder brevet varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad mot honom och sade:

Allâh! Riv sönder deras kungadöme helt och fullt.”

Inget blev kvar av deras rike. Ibn ´Abbâs sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ´Abdullâh bin Hudhâfah med ett brev till Khusrov som han överlämnade till Bahrains storman. Därefter överlämnade Bahrains storman det till Khusrov. Efter att Khusrov hade läst brevet rev han sönder det varefter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Allâh riva sönder dem till fullo.”2

Ibn Ishâq sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ett brev till Khusrov och ett brev till kejsaren. Khusrov läste brevet och rev sönder det, kejsaren läste brevet, vek det och lade undan det. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det sade han: ”Vad dessa beträffar, så kommer de att rivas sönder. Och vad de andra beträffar, så kommer de att förbli.”

1al-Bukhârî (3120) och Muslim (7256).

2al-Bukhârî (64).