Han orsakar skratt och gråt

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/255)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

Och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta.”1

Det bevisar att allt människan gör är utefter Allâhs beslut och skapande, inklusive hennes skratt och gråt. Mudjâhid och al-Kalbî sade:

Han får paradisets folk att skratta i paradiset och helvetets folk att gråta i helvetet.”

adh-Dhahhâk sade:

Han får jorden att skratta med växtlighet och himlen att gråta med nederbörd.”

´Atâ’ bin Abî Muslim sade:

Det vill säga att Han orsakar glädje och sorg. Ty glädje medför skratt och sorg medför gråt.”

Simâk bin Harb sade:

Jag sade till Djâbir bin Samurah: ”Brukade du sitta med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja. Hans följeslagare brukade sitta och läsa poesi sinsemellan, nämna händelser från den hedniska tiden och skratta åt dem. När de skrattade log han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Ma´mar berättade att Qatâdah sade:

Ibn ´Umar blev frågade om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade skratta. Han svarade: ”Ja. Samtidigt var deras tron i hjärtan större än berg.”

153:43