Han måste ändra

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Amr bil-Ma´rûf wan-Nahî ´an-il-Munkar, sid. 15

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Ahmad om personen som utelämnar påbud av rätt och förbud mot orätt hos en person vars svärd och piska han inte fruktar. Han svarade: ”Om han förmår att ändra, gör han det. Han får inte göra något annat.”