Han ligger närmast imamen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/483)

674 – Jag hörde min fader bli frågad hur man gör när begravningsbön ska bes för en fri och en slav samtidigt? Han svarade:

Den frie ska ligga närmast imamen, och bakom honom slaven. Detsamma gäller man och kvinna; han ska ligga närmast imamen.”