Han kortar bönen i Minâ och ´Arafah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/717-719)

957 – Jag hörde min fader säga:

Den man som har vistats minst tio dagar i Makkah och tänker vallfärda för att sedan återvända hem till Irak eller Madînah, förkortar sina böner i Minâ och ´Arafah. Men om han avser att återvända till Makkah för att bo där, ber han fulltaligt i såväl ´Arafah som Minâ.”

958 – Jag frågade min fader om bönerna ska kortas i Minâ och ´Arafât. Han svarade:

Makkah-borna ska inte korta. Den som har varit i Makkah och sedan går till Minâ och tänker återvända till sitt hemland, ska korta bönerna. Ty denne inleder sin resa när han beger sig mot Minâ.”