Han kom till Jemen för att lära ut Sayyid Qutbs böcker hemligt

Fråga: Den sista prövningen som har dykt upp i Salafiyyahs kall är Abûl-Hasans prövning. Vad råder ni den jemenitiska ungdomen i synnerhet och Salafiyyahs ungdom i allmänhet i förhållande till den här prövningen?

Svar: Jag råder ungdomarna att inte fästa sig vid de vilsna oavsett om de lever i dag eller om de levde förr. Efter studier och kännedom tillhör den här egyptiern de vilsna. Jag tror inte att han har kommit till Jemen av någon annan anledning än för att så prövningar. Mannen var Takfîrî och kom till Jemen i Salafiyyahs skepnad. Han konspirerade mot Salafiyyah. Det räcker att du vet att han kom på principer som inga andra grupper har gjort. Han kom med många sådana också. För tillfället kan jag komma på tjugo principer. Syftet med dem är krig mot Salafs metodik och Salafiyyûn och försvar av innovationer och Ahl-ul-Bid´a.

Jag känner honom sedan 1416. Från vår första gemensamma sittning har jag sett hur han försvarar al-Ikhwân al-Muslimûn och Sayyid Qutb. I hans kassettband och principer framgår hans försvar av Sayyid Qutb, al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh och andra vilsna grupper. Han betraktar dem som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Han bekämpar Ahl-us-Sunnah för deras skull. Han konspirerar alltså mot Sunnah och Ahl-us-Sunnah.

Vad som bland annat bevisar detta är att han, efter att ha framhävt sin Salafiyyah, har lärt ut [Sayyid Qutbs bok] ”Ma´âlim fît-Tarîq” och andra Takfîr-baserade böcker, as-Sâwîs böcker med mera. Han undervisade dem sina elever hemligt. Det bevisar att han förblev med sin vidriga Takfîrî-metodik som det islamiska samfundet lider av i dag. Han lär ut den hemligt och visar någorlunda Salafiyyah blandad med osunda principer med vilka han bekämpar Sunnah och Ahl-us-Sunnah och försvarar Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl. Han har erkänt att han bekämpar Rabî´. Varför bekämpar han Rabî´? För att Rabî´ har skrivit mot och kritiserat Sayyid Qutb och al-Ikhwân al-Muslimûn medan han försvarar dem.

Han skrev boken ”as-Sirâdj al-Wahhâdj” – och Allâh vet bättre – för att försvara Ahl-ul-Bid´a. Han förklädde dem lite med Sunnah. Huvudsyftet med boken är krig mot Rabî´ och Salafs metodik. Han erkände det själv. Han blev frågad varför han kritiserar Shaykh Rabî´s osunda principer. Han kallar dem för osunda. Han är en lögnare och ljugare. Principerna är sanna och hämtade ur Qur’ânen, Sunnah och Salafs principer. De lärda har godkänt dem och lov och pris tillkommer Allâh. De har godkänts av denna tids största lärda som al-Albânî, Ibn Bâz, al-Fawzân och andra från Ahl-us-Sunnahs lärda i Jemen och andra länder. Varför det? Därför att de även är deras principer och metodik.

Den här listige lurendrejaren betraktar dem som osunda som Sûfiyyahs, Râfidhahs och deras jämlikars principer. Han anser att Salafiyyahs principer och metodiker är osunda. Det är hans kriterium. Han säger:

”Jag har klargjort det sedan 1418 och beviset för det är att när Shaykh Rabî´ diskuterade min bok sade han: ”Du avser så och så.”

Ja, jag svär vid Allâh att jag insåg hans vidrighet i den där boken. Jag diskuterade med honom lugnt och fint. Jag hade tålamod med honom under en lång tid i hopp om att han skulle ta till sig och börja frukta. Jag kände inte till hans bakgrund. Jag svär vid Allâh att jag inte visste att han var Takfîrî förrän förra årets vallfärd. Allâh avslöjade honom via hans näre och käre vän Usâmah al-Qûsî. Under tiden som han försvarade honom och talade om hans liv fick Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) honom att avslöja att han tidigare var med Djamâ´at-ut-Takfîr eller Djamâ´at-ut-Tawaqquf wat-Tabayyun som också är en Takfîrî-grupp. Han kom alltså till Jemen som en från Djamâ´at-ut-Takfîr förklädd i Salafiyyahs skepnad. Bortom allmänheten lärde han ut Takfîr-baserade böcker. Vad bevisar det? Han visar Salafiyyah och lär ut Takfîr-baserade böcker och grundar principer för att försvara Takfîriyyûn och Ahl-ul-Bid´a och konspirerar i boken ”as-Sirâdj al-Wahhâdj” krig mot Salafs metodik i Rabî´s namn.

Jag diskuterade med honom lugnt och fint och bara Allâh vet hur många brev jag har skickat till honom i hopp om att han skulle ta tillbaka dessa avvikelser. Han tog till sig vissa saker för att nöja mig och utav hyckleri till skillnad från de svåra frågorna. De var för svåra för honom att acceptera. Arrogant och omedgörligt spred han dem i sin bok. Jag rådde honom hemligt och skriftligt. Men mannen hade konspirerat frågan och vill dessvärre inte återvända till sanningen.

Ni känner till hans förtal av följeslagarna som utgör en metodik. Det handlar inte om en tabbe. Det är avsett och en metodik i sig och Allâh vet bättre. Därför ser du honom närma sig Râfidhah med dessa förtal och Allâh vet bättre.

När han skrev boken ”as-Sirâdj al-Wahhâdj” använde han sig av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ord i ”as-Sârim al-Maslûl” om Râfidhah. I det kapitlet förstörde han allt. Han ändrade på Ahl-us-Sunnahs Takfîr på Bâtiniyyah och Râfidhah som gör Takfîr på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, eller anser dem vara trotsiga syndare, och förtalar ´Â’ishah. Alla Salaf gjorde Takfîr på dem. Han lekte och förstörde domarna i det kapitlet. Det underströk han än tydligare i sin bok ”Qat´-ul-Lidjâdj” som är full av falskheter och bedrägerier.

Jag har klargjort hans osunda principer – och lov och pris tillkommer Allâh – i flera böcker. Läs dem. Jag har klargjort hans osunda principer och bedrägerier som tyder på hans vidriga läggning. Han bedrar i mycket av det han skriver. Han klipper, stryker, döljer och gör det ena och det andra som avslöjar hans vidriga läggning och onda uppsåt:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre tydligt, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening.”1

Jag svär vid Allâh att han letar efter oklarheter från Salafs historia och ord för att krossa Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Han har betett sig mycket dåligt och inlett en våldsam kamp mot varenda en som har kritiserat honom, rått honom och visat honom hans villfarelser. Salafiyyah har aldrig sett något liknande från tidigare grupper. Jag kan inte se att någon motsvarar honom när det kommer till att ljuga, leka, babbla och sprida prövningar. Akta er för honom och alla andra Ahl-ul-Bid´a.

13:7