Han hyllar Ahl-ul-Bid´a och nedvärderar Ahl-us-Sunnah

Om du ser en person hylla onda människor och vilsna lärde, ska du veta att han är en trotsig syndare, osund och vilsen. Ty han hyllar dem bara för att han älskar dem och anser att de har rätt.

Och om du ser en person hylla Ahl-us-Sunnah, liksom Imâm Ahmad och Ibn-ul-Mubârak, ska du veta att han är bra. Ty han hyllar Ahl-us-Sunnah bara för att han älskar och praktiserar Sunnah.

Vissa bröder eller studenter hyllar innovatörer och folk som tillhör sekter och besitter avvikande ideologier. De tittar inte alls på deras tänk och inriktningar. Det är ett stort fel. Samtidigt förtalar och nedvärderar han de goda eftersom han hör andra nedvärdera dem och betror dem. Det är alltså ett stort fel. Att nedvärdera de goda, de lärde och Ahl-us-Sunnah och samtidigt hylla folk med avvikande ideologier och inriktningar är mycket allvarligt.