Han har mest rätt att leda begravningsbönen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vem har mest rätt till att leda begravningsbön; imamen i moskén eller den utsedde?

Svar: Den utsedde. Den person som den döde utsåg till att leda begravningsbönen över honom har företräde.