Han har kunskap och en god dogm

De har en god troslära och de är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Till dem hör Shaykh Muhammad Amân bin ´Alî, Shaykh Rabî´ bin Hâdî, Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî, Shaykh Fâlih bin Nâfi´1 och Shaykh Muhammad bin Hâdî. Alla är de kända hos oss för upprätt tillstånd, kunskap och god dogm. Men lögnens missionärer jagar i grumligt vatten. Det är de som förvirrar folket och talar om dessa frågor. De säger att meningen är det ena och det andra. Det där är inte bra. Det är obligatoriskt att tolka tal på bästa möjliga sätt.