Han har inget med terrorism och extremism att göra

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

Awdhah-ul-Ma´ânî, sid. 332-333

Fråga: Många människor försöker binda anklagelser för otro och sprängattentat med Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) dogm, böcker och anhängare. Vad råder ni den som påstår det?

Svar: Jag tror inte att gemene man som följer sina lärde tänker eller säger sådär eller betror sådana teorier. Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb framförde ett kall till sanningen, precis som alla andra reformatörer som upplivar religionen i tid av utspridd okunnighet, bortglömd Sunnah och myckna nyheter och innovationer som marknadsförs av dumma och ignoranter. När han framförde sitt välsignade kall präglades världen av mörker, okunnighet, villfarelser, innovationer och myter. Han arbetade seriöst och kallade successivt till dyrkan av Allâh allena och islamisk förståelse på den Arabiska halvön. Till sin hjälp hade han Imâm Muhammad bin Su´ûd och hans söner (rahimahumullâh). Med tiden spreds kallet österut och västerut. All uppnådd godhet efter hans kall är först och främst tack vare Allâhs gåva, därefter till följd av denne imams möda och kallelse.

På hans tid hade religionens milstolpar raderats. Ignoransen rådde. Därför hatades han av alla fiender till det korrekta islamiska kallet. Men han härdade till dess att monoteismen fick spridning och avguderi, innovationer och allt vad de innebär sopades undan. Lägg till det all möda som lades ned av dem som slöt sig till honom och Imâm Muhammad bin Su´ûd som stod bredvid honom för att sprida monoteismen. Efter de båda imamernas död, fortsatte kallets imamer och makthavarna från familjen Su´ûd att kalla till Allâh och styra med Hans föreskrift fram till skrivande stund – och lov ske Allâh.

Till Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall hörde författarskap, svar på frågor, brevväxlingar, avhandlingar för nybörjare och böcker för mellanstadiet. De är tryckta och tillgänliga. Däri finns ingen vilseledning. Däri finns ingen upphetsning till anklagelse för otro eller innovationer eller mord på folk. Hans böcker handlar bara om att rätta sig efter Qur’ânen och Sunnah.

En troende kan visserligen förfela omedvetet. En lärd man från följeslagarnas, efterföljarnas och deras efterföljares tid kunde visserligen förfela, men Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) böcker är lysande eftersom de är baserade på Qur’ânen och Sunnah. De är inte baserade på rationalitet, rationalisternas böcker eller Khawâridjs ideologi. Hans och kallets fiender har fram till skrivande stund anklagat honom för att ha anammat Khawâridjs metodik och förlovat krig och mord. De kallar hans kall för “Wahhâbiyyah” för att locka folk från det och dylikt. Om det som nämns i frågan verkligen stämmer, ber jag frågeställaren att antingen frukta Allâh och rannsaka sig själv eller också bekräfta det han anklagar Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för, vilket han aldrig klarar av att göra.