Han har företräde i ledarskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/124)

Självklart har lärde och förträffliga mer rätt att leda bönen, framför allt om de har mer kunskap om bönens domar. Så om en man är kunnigare om bönens domar och en annan om handelns, vallfärdens eller fastans domar – vem har företräde? Den förste.

Detsamma gäller vallfärden; om två män vill göra upp om vem som ska leda folket i vallfärd och en av dem har mer kunskap om vallfärdens domar än vad den andre har, har den förste företräde.