Han har fått reda på sanningen

Fråga: Vi vet att det inte finns någon muslim i dag som kan ursäktas för sin okunnighet inom Tawhîd efter att bevisen har fastställts med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap samtidigt som Qur’ânen läses upp för honom. Hur avvisar vi dem som undrar varför vi inte ursäktar dem som har folk kring sig som manar dem till att tillbe döda människor och säger till dem att handlingen är islamisk?

Svar: Det finns folk som manar honom att dyrka döda människor. Det finns dock även människor som kallar till Tawhîd. Varför lyder han dessa och lämnar de andra? Han har fått reda på sanningen. Det är möjligt att ursäktas om bara de hade kallat honom till avguderiet. De som kallar till Tawhîd är dock synliga och utspridda och det finns böcker och verk. Men de säger att detta är Wahhâbiyyahs religion. Det är problemet med dem. De känner till detta och säger att detta är Wahhâbiyyah.