Han förtalar Imâm Mâlik

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

al-Madjrûhîn, sid. 70

Muhammad Zâhid al-Kawtharî:

  • Mytoman, stödjer osanning och förnekar Allâhs namn och egenskaper.

  • Må Allâh inte utöka hans jämlikar.

  • Han förtalar Imâm Mâlik.

  • Han åtrår inte Sunnah. Faktum är att han bekrigar både Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Beviset för det är att han beskyller Ibn-ul-Qayyim för otro. Dessutom citerade han vissa Râfidhah som anklagade ash-Shawkânî för att vara en infiltrerad jude. al-Kawtharî citerade anklagelsen utan att kommentera den. Han är både vilsen, vilseledande och den mest vilsne av samfundets lärde. Jag rekommenderar boken ”at-Tankîl limâ fî Ta’nîb-il-Kawtharî min-al-Abâtîl” för att du ska veta hur vilsen och hatisk al-Kawtharî är.