Han fick det högsta befälet av David

Första Krönikeboken 11:4

4David och hela Israel tågade nu mot Jerusalem, alltså Jevus, där jevuseerna bodde. 5Jevuseerna sade till David: ”Här slipper du aldrig in!” Men David intog Sionsborgen, alltså Davids stad. 6David sade: ”Den som först dödar en jevusé, han skall få högsta befälet.” Och Joav, Serujas son, var den förste som kom dit upp, och han blev alltså överbefälhavare.