Han får ta sig fram mellan raderna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/128)

al-Bukhârî sade:

684 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abû Hâzim bin Dînâr, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos Banû ´Amr bin ´Awf för att fredsmäkla mellan dem, gick tiden till bönen in. Bönekallaren kom till Abû Bakr och sade: ”Ska du leda folket i bön så att jag kan utropa bönen?” Han svarade: ”Ja.” Abû Bakr började be. Medan människorna stod och bad kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tog sig fram mellan människorna till dess att han ställde sig i raden.”

Hadîthen bevisar att den regelbundne imamen får ta sig fram mellan raderna för att komma längst fram. Denna hans handling är inte densamma som att tränga sig framför andra, ty den regelbundne imamen har rätt att ta sig fram mellan raderna. Till följd därav undantog de lärde imamen och sade:

”Ingen får tränga sig framför andra bortsett från imamen och individen som ser en ledig plats framför sig.”