Han får läsa Tora och Evangeliet

Fråga: Får en muslim läsa Tora och Evangeliet för kunskapens skull?

Svar: Nej. Det får endast den lärde göra om hans avsikt är att veta vad som står däri för att avvisa dem.