Han får inte kela med sin fru under fastan

Fråga: En fastande man kelade med sin hustru varpå han fick försats. Vad åligger honom? Måste han ta igen den dagen eller skall han fortsätta fasta?

Svar: Om den fastande kelar med sin hustru och får försats, så är hans fasta fortfarande giltig. Det gäller oavsett om fastan är obligatorisk eller frivillig. Fastan är alltså korrekt och harmlös.

Däremot bryts hans fasta om han får utlösning i form av spermier. Det gäller oavsett om fastan är obligatorisk eller frivillig.

En man får inte kela med sin maka om han vet att det slutar med utlösning. Vissa människor ejakulerar snabbt. Så fort de börjar kela med en kvinna, kyssa henne eller dylikt ejakulerar de. En sådan man får inte kela med sin fru.