Han får avliva skadade djur

Fråga: En människa kan äga djur som råkar ut för sjukdomar, olyckor eller ålderdom. Vissa är ätbara till skillnad från andra. Skall djur som upplever otrolig smärta eller riskerar att smitta av sig avlivas eller skonas?

Svar: Om en individ äger djuret som drabbas av en sjukdom som gör det oanvändbart, är det harmlöst att avliva det. I så fall blir djuret bara till en börda och ägaren blir tvungen att se efter det. Det är slöseri med pengar då han ser efter något han inte gagnas av. Om det inte gagnar eller riskerar att smitta andra djur, får du lov att avliva djuret som är ditt.

Men om djuret inte är ditt och du hittar exempelvis en åsna eller en hund i vildmarken, så skall du skona det och låta Allâh ta hand om det.

Fråga: Får en officiell myndighet lov att döda djuret?

Svar: En officiell myndighet som ansvarar för djuren har samma dom som direkta ägare.

Fråga: Och om det råkar ut för en olycka får han avliva det?

Svar: Ja.